نیروهای پلیس در شهر بارسلونا در عملیاتی ضدتروریستی ۱۷ نفر را در شهر بارسلونا و ایخوالادا، در مرکز ایالت کاتالونیا، بازداشت کردند. 

در این حمله صد مامور پلیس شرکت داشتند و به شش سلول تروریستی حمله کردند. در نتیجه این حمله دست‌کم ۱۷ متهم بازداشت شده‌اند. 

​​

حمله امروز، بخشی از عملیات گسترده‌تر پلیس با عنوان «آلکساندریا» است که بر مبارزه با جهادگرایی تمرکز دارد.