قربانيان در حال برگزاری نماز تواريح، ويژه  ماه رمضان،  در مسجدی در منطقه سونام گنج در شمال شرقی کشور بودند، و صاعقه پس از برخورد با بلندگويی که روی بام مسجد نصب شده بود، به نمازگزاران برخورد کرد و ۱۳ تن از آنان، از جمله پيشنماز مسجد، را از پای درآورد.

در اين حادثه ۶ تن ديگر نيز زخمی و به بيمارستان منتقل شدند.

سونام گنج در بنگلادش يک منطقه صاعقه زا است که در جريان توفانهای فصلی موسوم به مانسون حادثه آفرين است.