اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه پس از ۲۵ روز  بازداشت زیر شکنجه با وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد.
اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه پس از ۲۵ روز بازداشت زیر شکنجه با وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد.

اسماعیل بخشی، از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در صفحه اینستاگرام خود نوشته‌ای خطاب به وزیر اطلاعات ایران منتشر کرد و نوشت در طول دوران بازداشت شکنجه شده است. 

بخشی نوشته است که پس از ۲۵ روز بازداشت مجبور به استفاده از «داروهای اعصاب و روان» شده. او اشاره کرده است که در ابتدای دوران بازداشت «بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند».

بخشی با اشاره به برخی از شکنجه‌ها و شنود تلفن‌های خود از سوی وزارت اطلاعات، محمود علوی را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرده است.