رشته انفجارهایی در پایتخت بحرین سبب مرگ دستکم ۲ نفر و زخمی شدن یک فرد دیگر شد. به گزارش خرگزاری رسمی بحرین، منامه در روز دوشنبه صحنه ۵ انفجار بود که مقام های بحرین آن را اقدام های تروریستی خواندند.
برگزری تظاهرات و تجمع در بحرین از هفته گذشته ممنوع اعلام شد. جنبش اعتراضی شیعیان بحرین علیه حاکمیت سنی تقریبا از ۲ سال پیش آغاز شد. بحرین از متحدان مهم آمریکا در منطقه خلیج فارس محسوب می شود.