انفجاری در بحرین، به مرگ یک افسر پلیس و مجروح شدن هفت نفر دیگر، از جمله یک کودک، منجر شده است.

وزارت کشور بحرین روز شنبه در بیانیه ای آن را یک اقدام تروریستی توصیف کرد و گفت، انفجار جمعه شب در یک روستای شیعه نشین روی داد.

بحرین از حدود چهار سال پیش و آغاز اعتراضات شیعیان آن کشور که خواهان حقوق سیاسی بیشتری هستند، اغلب با ناآرامی روبرو بوده است.