مأموران امنیتی بحرین یک انبار بزرگ اسلحه را کشف و عده‌ای را به اتهام داشتن ارتباط با ایران و عراق بازداشت کردند.

در بیانیه‌ای که چهارشنبه در وبسایت وزیر کشور بحرین منتشر شد، آمده است سلاح‌ها و مواد منفجره کشف شده در یک خانه مسکونی در شهر عمدتا شیعه نشین نويدرات در جنوب پایتخت بوده و شامل ۱۵۰۰ کیلوگرم ماده انفجاری سی‌چهار و انواع دیگر مواد انفجاری و همچنین تعدادی مسلسل، اسلحه کمری و نارنجک دستی هستند.

در این بیانیه آمده است که عده‌ای هم به اتهام داشتن ارتباط با ایران و عراق نیز بازداشت شده‌اند، اما از ذکر تعداد آنها و ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

در ماه آگوست نیز، دولت بحرین ئنج نفر را به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری و قتل دو مأمور پلیس بازداشت کرد.