سواحل سیدنی - آرشیو
سواحل سیدنی - آرشیو

موج گرما در استرالیا برق ۴۵هزار واحد مسکونی در حومه شرقی سیدنی را قطع کرده است.

قطعی برق در روز پنجشنبه، ۱۱ بهمن، در حالی رخ داد که دمای هوا در این ناحیه به ۴۰ درجه سانتی گراد رسید. گزارش ها از گیر افتادن افراد در آسانسورها و قطع برق یک بیمارستان حکایت دارد.

یک شرکت تامین کننده برق در این ناحیه بعدا اعلام کرد که برق حدود ۱۰هزار واحد مسکونی برقرار شده است. قطع برق در این منطقه نادر است و مقامات شرکت ها سرگرم علت قطعی گسترده برق هستند.