کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی بیانیه ای اعلام کرد این اتحادیه از برنامه خانه سازی اسرائیل در اورشلیم شرقی متأسف است و آن را نقض قوانین بین المللی می داند. در بیانیه خانم اشتون - که روز پنجشنبه منتشر شد - آمده از هرعملی که باعث لطمه زدن به مذاکرات جاری (میان فلسطینیان و اسرائیل) شود، باید پرهیز کرد. 

برنامه خانه سازی جدید اسرائیل در اورشلیم شرقی روز چهارشنبه اعلام شد و باعث واکنش خشمگنانه ای از سوی مقامهای فلسطینی گردید و همچنین باعث شد مذاکرات صلح جاری میان دو طرف را تحت تاثیر قرار دهد.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز برنامه خانه سازی جدید اسرائیل را محکوم کرد و گفت این کار «محیط مثبتی» برای مذاکرات فراهم نمی کند.