ارتش نیجریه می‌گوید جنگنده‌های آن کشور اردوگاه‌های آموزشی و انبارهای اسلحه و وسایل نقلیه متعلق به گروه اسلام‌گرای افراطی بوکوحرام را در جنگل‌های شمال‌ شرقی کشور بمباران کرده‌اند.

به‌گفته سخنگوی وزارت دفاع نیجریه، مرگ تعداد زیادی از تروریست‌ها ثبت شده است و بسیاری دیگر هم از پایگاه‌ها به جنگل‌های اطراف گریخته‌اند.

سال گذشته حدود ۲۰۰ دختر دانش آموز که توسط پیکارجویان افراطی بوکوحرام ربوده شده بودند، از سامبیسا فرار کردند.