یکی از کاندیداهای حزب پاندین دارما در حال تبلیغ و گفتگو با مردم
یکی از کاندیداهای حزب پاندین دارما در حال تبلیغ و گفتگو با مردم

بخش انگلیسی صدای آمریکا - یک مدل لباس و آرایش و یک راهب سابق با همدیگر در بازاری در اطراف بانکوک کمپین انتخاباتی به راه انداخته اند. پیام شان: آیین بودا زیر تهدید است.

در تایلند بر خلاف کشورهایی مانند میانمار و سری لانکا جنبش های ملی گرایی بودایی هرگز ریشه نگرفت.

آیین بودا یکی از ستون های جامعه تایلند است، اما راهبان در مقایسه با نهاد سلطنت و ارتش نفوذ اندکی بر دولت دارند.

ظهور «حزب پاندین دارما» در انتخابات ۲۴ مارس از برخاستن جریانی حاشیه ای در جامعه تایلند حکایت دارد که با تشکیلات سلطنتی-نظامی بر سر مذهب و بیان انزجار از اسلام تقابل دارد.

حامیان این حزب معتقدند تهدید علیه بودایی ها از جانب مقام های سکولار ناشی می شود که به باور آن ها راهبان را آزار داده و به اقلیت مسلمان تایلند بیش از ۹۰ درصد بوداییان آن کشور اهمیت می دهند.