منابع خبری ایران از مرگ سه نفر در اثر یک انفجار در کرج خبر می دهند. معاون سیاسی امنیتی استان البرز گفته است شیئ منفجر شده شبیه گلوله و یا خمپاره بوده است.
به گفته ناصر رجبی سه جوان دوره گرد در منظقه شاهین ویلای کرج در میان زباله ها شی ای پیدا کرده اند که در جریان انتقال، منفجر و به مرگ آنان منجر شده است. وی گفته است هنوز مشخص نیست که ماهیت انفجار چه بود.
شاهدان گفته اند شدت انفجار موجب شکستن شیشه های اطراف شده است.