یک سرباز آمریکایی متهم به کشتار ساکنان روستایی در افغانستان روز دوشنبه برای نخستین بار در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام می شود. دادستان ها می گویند گروهبان رابرت بیلز در ماه مارس از پایگاهش در جنوب افغانستان خارج شده و ۱۶ تن از ساکنان روستایی در نزدیکی محل خدمتش از جمله ۹ کودک افغان را به قتل رسانده و پیکر شماری از قربانیانش را سوزانده است. وکیل رابرت بیلز اما می گوید موکلش چیزی از کشتار به یاد نمی آورد و احتمالا دچار روان پریشی ناشی از جنگ بوده است. گروهبان رابرت بیلز پیش از افغانستان ۳ دوره در عراق خدمت کرده و گفته می شود در سال ۲۰۱۰ میلادی از ضربه مغزی شدید آسیب دیده است. در صورت محکومیت ممکن است رابرت بیلز با مجازات اعدام رو به رو شود.