شرکت آمازون از روز جمعه، با نمايش نخستين هواپيمای باری با نام تجاری خود در نمايشگاه سالانۀ وسايل نقليه هوايی در شهر سياتل در ايالت واشنگتن،  نقل و انتقالات هوايی خود را آغاز کرد.

شرکت آمازون با کرايۀ چند فروند بوئينگ ۷۶۷ تصميم دارد اکثر نقل و انتقالات خود در داخل آمريکا را از طريق هوايی انجام دهد.

اين شرکت سال پيش بابت ارسال  کالاهای خود به دست مشتريان از طريق شرکت زمينی فدکس و خدمات پستی آمريکا  حدود ۱۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار هزينه پرداخته بود.