القاعده عراق مسئولیت موج انفجارهای روز یکشنبه در مناطق شیعه نشین عراق را برعهده گرفت.

القاعده عراق با نام « دولت اسلامی عراق»، روز دوشنبه در اطلاعیه ای اینترنتی اعلام کرد که این انفجارها را برای انتقامجویی از – به گفتهٔ این گروه – «جنایات حکومت شیعهٔ عراق علیه سنی ها» انجام داده است.

در انفجارهای روز یکشنبه  در مناطق شیعه نشینی مانند شهرک صدر و حبیبیه، دستکم ۲۸ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.

در ماه ژانویه بیش از ده انفجار انتحاری در عراق انجام گرفته و از دوماه پیش، اعتراضات سنی ها به دولت نوری المالکی، نخست وزیر شیعهٔ عراق، افزایش یافته است.

[رادیو فردا]