خوشحالی الجزایری ها بعد از تسلیم استعفانامه بوتفلیقه
خوشحالی الجزایری ها بعد از تسلیم استعفانامه بوتفلیقه

هزاران نفر از مردم الجزایر روز جمعه ۱۶ فروردین در تظاهراتی خواستار تغییرات گسترده در ساختار سیاسی این کشور شدند.

این هفتمین هفته پیاپی اعتراضات الجزایری ها است.

عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر، پس از هفته ها اعتراضات مردمی و همچنین اعمال فشار از سوی ارتش و وزیر دفاع و دیگر مقامات این کشور، سرانجام روز سه‌شنبه ۱۳ فروردین از سمت خود استعفا داد.

اما با ادامه اعتراضات، به نظر می‌رسد الجزایری ها درخواست های بیشتری دارند. آنها در اعتراضات خود می خواهند هر کس که با او مرتبط بوده برکنار شود.