به دنبال اعتراضات مردم الجزایر، عبدالعزیز بوتفلیقه پس از ۲۰ سال از قدرت کناره گیری کرد
به دنبال اعتراضات مردم الجزایر، عبدالعزیز بوتفلیقه پس از ۲۰ سال از قدرت کناره گیری کرد

شورای قانون اساسی الجزایر روز یکشنبه ۱۲ خرداد انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود ۴ ژوئیه برگزار شود را به دلیل کمبود نامزدهای انتخاباتی به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم می‌تواند به تمدید زمامداری «عبدالقادر بن صالح» به عنوان رئیس جمهوری موقت الجزایر و ادامه اعتراضات مردم در کشور شود.

به دنبال اعتراض مردم الجزایر، عبدالعزیز بوتفلیقه پس از ۲۰ سال از قدرت کناره گیری کرد و آقای بن صالح قرار است تا انتخاب رئیس جمهوری جدید در این مقام بماند.

Telegram Banner