آرشیو
آرشیو

 

هزاران دانشجوی الجزایری در پایتخت و دیگر شهرهای الجزایر برای پنجمین روز متوالی علیه طرح عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری این کشور برای تمدید دوره ریاست جمهوری ۲۰ ساله اش، تظاهرات کردند.

به گزارش رویترز، این تظاهرات، روز سه شنبه ۷ اسفند هم ادامه داشت.

عبدالعزیز بوتفلیقه می خواهد برای پنجمین بار رئیس جمهوری الجزایر شود.