هزاران نفر روز یکشنبه در در داکا پایتخت بنگلادش گرد آمدند تا سال نو بنگالی را جشن بگیرند.

رژه زنان و مردان و کودکان با لباس های رنگی در خیابان ها ، خواندن  اشعار رابیند رانات تاگور شاعر اهل بنگال هند  همراه با موسیقی، اجرای رقص و آواز بنگالی  و عرضه  اغذیه  ویژه  منطقه بخشی از برنامه  های این  مراسم  است.  

سال نوی بنگالی  در عین حال  با  گردهمایی اعضا خانواده و دوستان در کنار یکدیگر همراه است که  یک هفته به طول می انجامد.