شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از افزایش تعداد کودکان خیابانی و دختران فراری ابراز نگرانی کرده است.

مقام های شهرداری تهران نیز از افزایش زنان کارتن خواب خبر می دهند. 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرزاد هوشیار، مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری تهران اعلام کرده در تهران بیش از ۱۵۰۰۰ کارتن خواب وجود دارد و شهرداری هر شب میزبان بیش از ۵۰۰۰ نفر از آنها است.

او همچنین گفته از کارتون خواب‌های جمع آوری شده، ۱۰ درصد بیماری های واگیردار دارند.

فرزاد هوشیار همچنین گفته است شمار کارتن خواب های زن افزایش یافته و این معضل حل نمی‌شود مگر بدست خود مردم.

«کارتن خواب»، به افراد بی خانمانی گفته می شود که شب ها در مکان هایی مثل زیر پل می خوابند.