خرابی های پس از حمله به یک بازداشتگاه ویژه آوارگان در حومه لیبی - ژوئیه ۲۰۱۹
خرابی های پس از حمله به یک بازداشتگاه ویژه آوارگان در حومه لیبی - ژوئیه ۲۰۱۹

سازمان ملل متحد می گوید اطلاعاتی دارد که نشان می دهد نیروهای دولت لیبی به سمت مهاجران و آوارگانی که سعی داشتند از حملات هوایی بگریزند، شلیک کرده‌اند.

به گزارش رویترز، سازمان ملل متحد این مطلب را روز پنجشنبه ۱۳ تیر اعلام کرد.

در حمله هوایی اخیر به یک بازداشتگاه ویژه نگهداری آوارگان و پناهجویان در شرق طرابلس، ۵۳ نفر از جمله ۶ کودک کشته شدند.

بسیاری از آوارگان و مهاجران آفریقایی تلاش دارند از طریق لیبی خود را به اروپا برسانند. اما آنهایی که در مسیر اروپا بازداشت می شوند یا قایق آنها توقیف می شود، به لیبی بازگردانده می شوند.

​​

Telegram Banner