عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهوری افغانستان - آرشیو
عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهوری افغانستان - آرشیو

عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه دهم فروردین ماه از یک حمله دیگر جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خودرو آقای دوستم از مزار شریف به سمت جوزجان در حرکت بود که هدف حمله قرار گرفت.

بنا بر اعلام سخنگوی حزب متبوع آقای دوستم، در این حمله یکی از محافظان او کشته و دو محافظ دیگر زخمی شدند.

این دومین سوء قصد به جان دوستم از سال گذشته است، که وی پس از یک غیبت طولانی به کشور برگشت.