عکس از آرشیو
عکس از آرشیو

نشست میان گروه‌های مختلف افغان و طالبان در دوحه قطر با توافق طرفین برای ایجاد یک «نقشه صلح راه» به پایان رسید. هم‌زمان وزارت خارجه قطر هم این نشست را «موفقیت‌آمیز» توصیف کرد. 

به گزارش رویترز، شرکت‌کنندگان در پایان این نشست، در بیانیه‌ای بر مواردی چون «بازگشت مهاجران و آوارگان»، «عدم دخالت کشورهای دیگر» و رعایت حقوق زنان براساس «ارزش‌‌های اسلامی» تاکید کرده‌اند. 

طرفین همچنین خواستار آزادی زندانیان کهنسال و بیمار از سوی دو طرف درگیری برای ایجاد فضایی به منظور اعتماد متقابل در راه رسیدن به صلح شدند. 

این سومین نشست از این دست بود که میان نمایندگان طالبان (۱۷ نفر) و نمایندگانی از گروه‌های مختلف غیردولتی افغانستان (۵۳ نفر) برگزار شد. 

طالبان هم زمان مشغول مذاکره با دولت آمریکا برای یافتن راه‌حلی به منظور ایجاد صلح در افغانستان است. این گروه اما از مذاکره با دولت افغانستان خودداری می‌کند. 
 

Telegram Banner