وزارت معارف افغانستان از تعلیق یک مدیر مدرسه و آغاز بررسی موضوع آزار جنسی یک آموزگار زن توسط این مدیر خبر داد.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، وزارت معارف روز چهارشنبه ۷ فروردین با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام این خبر، «هرگونه بدرفتاری، خشونت، آزار و اذیت جنسی» را مستوجب مجازات دانست.​

​​

در روزهای اخیر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می داد مدیر یکی از مدارس، یک آموزگار زن را مورد آزار جنسی قرار می‌دهد.

​​