به گزارش مقامات افغانستان، هر هفته نزدیک به ۸۰ مأمور افغان در درگیریهای کشور کشته می شوند؛ و در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان بر شدت نبرد با طالبان افزوده اند،  شمار مأموران امنیتی و پلیس افغان که در این نبردها کشته می شوند، رو به افزایش است.

حمله های طالبان معمولاً از فصل بهار - با آب شدن برفها و مساعد شدن هوا - رو به افزایش می گذارد؛ و با فرا رسیدن فصل سرما و زمستان، خشونتهاکاهش می یابد.

قائم مقام وزارت کشور افغانستان گفت از آغاز عملیات طالبان  از  بهار گذشته تاکنون، طالبان  بیش از ۶۶۰۰ عملیات خرابکاری، ۵۰ حمله انتحاری، و ۱۷۰۰ حمله مستقیم به پلیس  انجام داده اند، و در نتیجه آن نزدیک به ۲ هزار مأمور پلیس و بیش از ۸۵۰ غیر نظامی جان خود را از دست داده، و بیش از ۵۵۰۰ غیر نظامی زخمی شده اند . 

در ماه ژوئن گذشته نیروهای افغان کنترل امنیتی سراسر کشور را به دست گرفتند؛ اما تردیدها نسبت به توانایی نیروهای افغان در حفظ نظم و سرکوب طالبان، همچنان به قوت خود باقی است.