یک بمب گذار انتحاری در مرز افغانستان - پاکستان  ۳ تن را کشت و ۱۲ تن را زخمی کرد.
یک مرزبان، و ۲ غیرنظامی از جمله کشته شدگان این بمبگذاری در شهرک مرزی چمن بودند.
شهرک چمن یک گذرگاه مرزی میان افغانستان وپاکستان  و راه اصلی برای تدارکات رسانی سازمان ناتو است.