یک ایستگاه تلویزیونی افغانستان گزارش می دهد دولت ۱۴ ایرانی را که در افغانستان  زندانی بودند به ایران تحویل داده است.

تلویزیون طلوع روزسه شنبه به نقل از مقامات وزارت کشور افغانستان گفت زندانیان پس از تکمیل دوره محکومیت، بر اساس توافقی که بین دو کشور امضا شد و به درخواست سفیر ایران در کابل، به مقامات ایرانی تحویل داده شدند و به تهران انتقال یافتند.

در گزارش گفته می شود  به موجب توافق، ایران قبول کرده بود  زندانیان افغان در ایران را برای گذراندن بقیه دوره زندان در افغانستان تحویل دهد،  اما تاکنون حتی یک زندانی  را تحویل نداده است.