اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان، در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت یکی از مهمترین راه های پایان دادن به اقدامات سازمان های تروریستی و جنایی، قطع منابع مالی آنها است.  

او گفت: «سئوال مهم این است که چه کسی هزینه درگیری و تعارض را می پردازد، و چه کسی از آن سود می برد.  تلاش های ما بدون پاسخ دادن به این دو سئوال، راه بجایی نمی برد.»

​رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به گروه «دولت اسلامی» (داعش) و خشونت ها گفت هیچ کشور و نهادی نباید در این خصوص سکوت کند.