اشرف غنی - آرشیو
اشرف غنی - آرشیو

اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه ۱۸ بهمن بازداشت گروهی از فعالان اقلیت پشتون در پاکستان را محکوم کرد. اقدامی که واکنش تند اسلام آباد را در پی داشت.

موضع گیری غیرمعمول اشرف غنی در محکوم کردن پاکستان دو روز پس از آن صورت گرفت که مقامات پاکستانی در اسلام آباد بیش از ۲۰ نفر از فعالان یک گروه غیرخشونت آمیز پشتون، موسوم به جنبش حمایت پشتون، را دستگیر کردند.

آنها به مرگ یکی از رهبران خود در آنچه سرکوب توسط پلیس می خوانند، متعرض بودند.