مقامات در شرق افغانستان می گویند بر اثر انفجار بمبی در خانه یک فرمانده طالبان، ۵ کودک و یک زن کشته شدند.

به گفته مقامات، فرمانده، که عبداله معرفی شده است، بمب کنار جاده ای را در خانه ای که با بستگانش درآن زندگی می کند ساخت و آن را درخانه باقی گذاشت.

بمب روز پنجشنبه وقتی کودکان، ۳ تا ۷ ساله، با آن بازی می کردند منفجر شد.

گزارش اسوشتید پرس حاکی است برادر و همسر عبداله والدین کودکان بودند و زنی که کشته شد خواهر عبداله بود.

بمب های کنار جاده ای اسلحه انتخابی شورشیان طالبان است. با این حال،  بر اثر انفجار آنها اغلب غیر نظامیان کشته و مجروح می شوند.