مقام های دولتی و منابع وابسته به شورشیان در جنوب افغانستان می گویند حداقل ۷۰ سرباز ارتش به طالبان پیوسته اند.

آنها می گویند حدود ۸۵ نفر از سربازان نیز در نبردهای شدید در روزهای اخیر کشته شده اند. 

​​میرزا خان رحیمی، والی هلمند، روز شنبه به خبرنگاران گفت که سربازانی که از خدمت فرار کرده اند، اسلحه و تجهیزات ارتش را نیز به همراه برده اند.

یکی از سخنگویان طالبان می گوید در میان نظامیان که به این گروه پیوسته اند، پنج فرمانده نظامی نیز حضور دارند که ضمن اظهار پشیمانی از اعمال گذشته خود، پنج خودرو زرهی نفربر، و تسلیحات و مهماتشان را نیز تحویل داده اند.