اشرف غنی - آرشیو
اشرف غنی - آرشیو

شبکه طلوع در افغانستان می گوید «زلمی رسول» یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداتوری خود را به نفع اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور پس گرفت و قرار است از اشرف غنی حمایت کند.

از جمله کاندیداهای شناخته شده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی، عبد الله عبدالله رئیس اجرایی و محمد حنیف اتمر مشاور سابق امنیت ملی هستند.

اشرف غنی می خواهد برای دور دوم، رئیس جمهوری افغانستان شود.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است ۲۸ سپتامبر، ۶ مهر، برگزار شود، اما هنوز شماری از کاندیداها، تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز نکرده اند.

طالبان، روز سه شنبه ۱۵ مرداد، به افغان ها هشدار داد از تجمعات انتخاباتی دور باشند و به پیکارجویان خود دستور داد با انتخابات ریاست جمهوری مهرماه، مقابله کنند.

طالبان وعده داده است با حملات خود در روند انتخابات اخلال ایجاد کند و خواستار تحریم آن شده است.

Telegram Banner