یک مقام افغان می گوید در ۲ حمله هواپیمای بدون سرنشین در شرق این کشور، نزدیک مرز پاکستان ۲۰ پیکارجوی وابسته به داعش کشته شدند.

احمد ضیا عبدل زی سخنگوی ولایت ننگرهار گفت این حمله ها چهارشنبه شب، و در محل فعالیت پیکار جویان رخ داده است.

بیانیه نیروهای آمریکا در افغانستان می گوید «حمله موثری» در ولایت ننگرهار علیه افرادی که نیروهای آمریکا را تهدید می کردند، انجام شد. به گفته سخنگوی ولایتی این حمله تلفات یا زخمی غیر نظامی نداشته است.