یک بمبگذار انتحاری در حمله ای به یک مجموعه در کابل دست کم چهار خارجی را کشت و شش نفر دیگر را مجروح کرد. این حمله روز سه شنبه انجام شد.

پلیس افغانستان گفت بمبگذار سوار بر یک موتورسیکلت بود و خود را نزدیک گروهی از خارجی ها که در حال ورزش بودن، منفجر کرد.

احمد زیا، ساکن کابل گفت که صبح زود با صدای انفجار از خواب بیدار شد و به او گفته شد حمله داخل یک «پایگاه خارجی» صورت گرفته. او گفت قطعات بدن بیرون مجموعه پخش شده بود. به گفته احمد زیا آمریکاییان مانع ورود او به پایگاه شدند.