در انفجار یک بمب کنار جاده ای در افغانستان شش غیرنظامی افغان کشته شدند.

مقام های جنوب افغانستان می گویند خودرو حامل دو زن و چهار مرد که همه عضو یک خانواده بودند، شامگاه جمعه در برخورد با بمب کنار جاده ای در ولایت هلمند منفجر شد.

بمب های کنار جاده ای مهلک ترین اسلحه ای است که شورشیان طالبان علیه نیروهای امنیتی و شهروندان آن کشور استفاده می کنند.