مقامهای منطقه جنوب شرقی پاکستان می گویند بر اثر انفجار یک بمب در نزدیکی یک اتوبوس دانشگاهی، ۴ دانشجو کشته و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند.

انفجار در نزدیکی کویته مرکز بلوچستان پاکستان در مرز با افغانستان و ایران روی داد.

گروههای مختلفی از شبه نظامیان در بلوچستان فعالیت می کنند. طرفداران طالبان و جدایی طلبان بلوچ از جمله این شبه نظامیان اند. جدایی طلبان خواهان خودمختاری بیشتر و  سهم بیشتری از منابع طبیعی منطقه هستند.