رادوان کاراجیچ، رهبر صرب ها در دوران جنگ بوسنی، که دردادگاه بین المللی جنایات جنگی محاکمه میشود به قضات دادگاه گفت که اهداف صربها در جنگ ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ منصفانه و مقدس بود.

کاراجیچ که بدون وکیل مدافع در دادگاه حضور دارد روز دوشنبه بیانات مقدماتی خود را در دادگاه لاهه ایراد کرد.

کاراجیچ با اتهام جنایات جنگی و قتل نفس در مبارزاتی که علیه مسلمانان و کرواتها در بوسنی به نام پاکسازی قومی برپا شده بود روبرو است.
وی همچنین متهم به قتل عام مردان و پسران مسلمان در پی تصرف صربنیتسا توسط صربها در سال ۱۹۹۵ است.

کاراجیچ کلیه اتهامات را تکذیب کرده و آغاز محاکمه خود را در ماه اکتبر گذشته به تعویق انداخت تا وقت بیشتری برای تهیه دفاعیات داشته باشد.

او که ۶۴ ساله است در ماه ژوئیه ۲۰۰۸ و پس از سیزده سال زندگی کردن در خفا و فراری بودن دستگیر شد.