مجلس شورای اسلامی و پرهیز از تحریک افکار عمومی
مجلس شورای اسلامی و پرهیز از تحریک افکار عمومی

دکتر عبدالحسین روح الامینی می گوید در بازداشتگاه کهریزک ۴ جوان معترض کشته شده اند. وی نام فرد چهارم را رامین آقازاده تهرانی اعلام کرده وگفته است که در گزارش مجلس برای پرهیز از تحریک افکار عمومی نام وی ذکر نشد. پیش از این از ۳ نفر به عنوان جان باختگان این بازداشتگاه نام برده می شد. دکتر روح الامینی پدر محسن روح الامینی است که در حوادث پس از نا آرامی های ۱۸ تیر در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه کشته شد.

هنوز پس از ۶ ماه کسی در ایران نمی داند در بازداشتگاهی به نام کهریزک با زندانیان چه رفتاری کرده اند که ۳ تن جان خود را از دست داده اند و اگر گزارش مجلس شورای اسلامی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، را به عنوان متهم اصلی معرفی نمی کرد، حکومت جمهوری اسلامی چه کسی را در این صندلی می نشاند؟

 شاید از بد حادثه بود که محسن روح الامینی، فرزند دکتر روح الامینی، که مدتی ریاست انستیتو پاستور تهران را بر عهده داشت در میان جان باختگان بود و پدرش به خون خواهی فرزندش به رهبر جمهوری اسلامی نامه داد. پیگیری او به تعطیلی و افشای قتل ها منجر شد.

این پرونده که به نام این بازداشتگاه معروف شده تا امروز ۳ قربانی رسمی داشت: محسن روح الامینی،امیر جوادی فر و محمد کامرانی.

در حالی که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی قرائت و یا عدم قرائت گزارش خود بود، دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه کهریزک، در آسایشگاه نیروی انتظامی در تهران بر اثر مسمومیت جان باخت و تا امروز جمهوری اسلامی از پذیرش مسئولیت آن طفره رفته است و علت مرگ را مسمومیت ناشی از مصرف داروی ضد افسردگی اعلام کرده است. این در حالی است که پزشکی قانونی نتیجه نهایی کالبد شکافی را اعلام نمی کند تا حتی خانواده او بدانند که بر سر فرزند جوانشان چه آمده است.

اما دکتر روح الامینی که از نفوذ سیاسی برخوردار است پیگیر این پرونده است. او در مصاحبه با هفته نامه پنجره اعلام کرده است که قربانیان کهریزک ۴ نفر بوده اند و نه سه نفر. وی نام چهارمین جان باخته را رامین آقازاده قهرمانی اعلام کرده است. دکتر روح الامینی تاکید کرده که حتی نمایندگان مجلس هم از این مسئله خبر دارند ولی برای پرهیز از تحریک افکار عمومی از افشای نام فرد چهارم خودداری کرده اند. او در گفتگوی خود که باید در فضای محدود شده اطلاع رسانی در ایران آن را نوعی شجاعت اخلاقی نامید به سعید مرتضوی هم توصیه کرده است که از مقام های خود استعفا کند. وی گفته است آقای مرتضوی بهتر است به جای نامه پراکنی استعفا دهد و ازملت ایران عذرخواهی کند.

آقای روح الامینی همچنین ابراز امیدواری کرده تا دادگاه این پرونده بزودی تشکیل شود. دادگاهی که به گفته وی بیش از ۳ هزار صفحه سند برای بررسی دارد. به نظر می رسد توصیه دکتر روح الامینی به سعید مرتضوی و اصولا انتشار این مصاحبه، پرونده ای را که در ۷ ماه گذشته جمهوری اسلامی را با یک چالش جدی مواجه کرده وارد مرحله جدیدی می کند. اما همچنانکه وی گفته محاکمه کسانی که در این جنایت سهیم بوده اند در کشوری که مسئولان همواره از امنیت آهنین برخوردارند اگر بعید نباشد شاید خوش بینانه باشد. همچنانکه که معلوم نیست اگر توان سیاسی دکتر روح الامینی در پیگیری این پرونده نقش نداشت آیا کسی خبردار می شد که در کهریزک زندانیان بر اثر شکنجه جان باخته اند و آیا رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر می کرد؟