چين و کره جنوبی به بازسازی ژاپن ياری ميرسانند
چين و کره جنوبی به بازسازی ژاپن ياری ميرسانند

رهبران دو کشور چين و کره جنوبی در پايان اجلاس دو روزه خود در توکيو، وعده دادند، ژاپن را در امر بازسازی و ترميم ويرانيهای ناشی از زلزله و سونامی اخير ياری دهند.

ون جيابائو، نخست وزير چين، و لی ميونگ باک، رييس جمهوری کره جنوبی همراه با نائوتو کان، نخست وزير ژاپن، راههای چگونگی بازسازی نيروگاه اتمی فوکوشيما را مورد بررسی قرار دادند.

رهبران دو کشور چين و کره جنوبی از ژاپن به خاطر تخليه آبهای آلوده به راديو اکتيو در اقيانوس آرام، بدون دادن هشدارهای قبلی به اين دو کشور، انتقاد کردند. آقای کان در پاسخ به اين انتقاد، در خلال کنفرانس ضمن ابراز تأسف، از دو کشور پوزش خواست.

سه رهبر در کنفرانس توکيو اعلام کردند، کار بررسی در مورد عقد يک قرارداد جامع و گسترده در زمينه ايجاد يک ارتباط آزاد تجاری ميان سه کشور چين، کره جنوبی و ژاپن، در سال جاری به پايان خواهد رسيد.

در همين حال روز شنبه همزمان با ورود نخست وزير چين به ژاپن چند صد نفر از مردم ژاپن در اعتراض به ادعاهای ارضی دولت چين، دربرابر دفتر مرکزی حزب حاکم -- حزب دموکراتيک ژاپن -- اجتماع کردند.

ژاپنی ها به سياست دولت چين در ارتباط با ادعای حاکميت پکن برمجمع الجزاير سِنکاکو درآبهای دريای چين اعتراض دارند. چين اين جزيره ها را ديائويو می نامد و ادعای حاکميت برآنها را دارد.