زير سوال رفتن امنیت پرواز های هوایی

22 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسیدگی به ناپدید شدن اخیر هواپیمای مسافربری مالزی مساله امنیت پرواز های هوایی را بار دیگر زیر سئوال برد. بویژه که دو مسافر ایرانی هواپیما با گذرنامه جعلی بسرقت رفته سفرمی کردند و مقام های مالزی قبل از پرواز گذرنامه های مسافران را با لیست گذرنامه های دزدیده شده پلیس بین المللی مقایسه نکرده بودند.