زندگی و هنر | واکنش های درونی در هنر/ ثبت زمانه با هنر/ هنرمند اسکیت باز

25 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نگاهی به مجسمه های متحرک روبن مارگولین، موسیقی ویژه جنیفر هیگدان و هنر اجتماعی چمی رُسادو سیکوی.