زندگی و هنر - رابرت جانز

07 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«رابرت جانز» و آثار هنری ناماندگارش، «جین یَنگ» و داستان های مصور آموزشی اش، "هدر دیوئی هاگ بورگ" و نگرانی هایش درباره دی. ان. ای و «استیو توبین» و تلاشش برای مجسمه سازی با مواد مختلف