زندگی و هنر - کایل آبراهام

14 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«کایل آبراهام» و خاطره نویسی با رقص، «نینا برمن» و برداشتن مرز میان هنر و فن عکاسی و "لیز کاسلا" و پارچه های گلدارش.