زندگی و هنر - جوانا پاسکالی

30 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

«جوانا پاسکالی» و دسته گل های موسیقایی اش، «لیروی جانسون» و زبان هنری منحصر به فردش، "وو هان" و کشف موسیقی کلاسیک و مجسمه های مرمرین و مواج «الیزابت تورک»