زندگی و هنر - بروس مت کلف

06 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خالکوبی به عنوان روشی برای بیان احساسات و شخصیت، «بروس مت کلف» و جواهرات نامرغوبش، و بررسی تاثیر هنر تئاتر بر خودشناسی.