زندگی و هنر - الن هاروی

13 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«الن هاروی" و نقاشی های کلاسیکش در خیابان ها، «میشل کیواس» و کتابهایش برای کودکان، «مگی نلسون» و قصه کتاب های غیر داستانی اش و «جسی کرایمز» و داستان شش سال محکومیتش در زندان.