زندگی روزانه یک پسربچه پناهجوی کرد

27 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زندگی روزانه یک پسربچه پناهجوی کرد که در پی حمله نظامی ترکیه به سوریه، آواره شده و همراه خانواده به شمال عراق آمده است.