زندانیان سیاسی در دهه ۶۰

16 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ادعا می‌کند کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ پاسخی طبیعی به تروریسم بوده؛ شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ با توجه به اظهارات صریح آیت‌الله منتظری که این اقدام را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی نامیده، چرا آیت‌الله خامنه‌ای همچنان از آن دفاع می‌کند؟