زندانیان سیاسی بیمار زندان اوین

03 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهای اخیر گروهی از زندانیان سیاسی بیمار در زندان اوین برای معالجه به بیمارستانهایی خارج از زندان منتقل شده اند. در عین حال تعدادی از آنها از جمله رضا شهابی و محمد سیف زاده بدلیل بدرفتاری ماموران از ادامه درمان انصراف داده وبه زندان بازگشته اند. خانواده این زندانیان سیاسی، از جمله مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر زندانی می گویند که شرایط نامناسب نگهداری آنها در زندان بیماری شان را تشدید کرده است. گزارش از کوروش صحتی.