زندانی سیاسی نامی ترسناک برای حکومت

20 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در خردادماه سال 1388 اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران شکل گرفت که برخورد شدید پلیس با معترضان و دستگیری هزاران نفر را بدنبال داشت. نیمی از آنها هنوز در حبس هستند، زندانیانی که به دنبال اعتقادات سیاسی و انتقاد به شرایط سیاسی حاکم در زندان روزگار می گذرانند. گزارش از رویا ملکی.