زندان قرچک ورامین ، کهریزکی دیگر

28 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در چند سال اخیر اخبار متعددی از وضعیت نابسامان زندان قرچک ورامین در رسانه ها منتشر میشود. منابع حقوق بشری بارها در باره خطرهایی که جان افراد محبوس در ایران را تهدید میکنند هشدار داده اند. گزارش احمد باطبی اختصاص دارد به بررسی آخرین اخبار منتشر شده در باره این زندان.